naar Marker Nieuws indexpagina
Gemeenteraad Waterland unaniem voor herbenoeming burgemeester
 
De gemeenteraad van Waterland heeft burgemeester Luzette Kroon donderdagavond 15 maart voorgedragen voor een tweede termijn.
 
In een besloten deel van de raadsvergadering is unaniem besloten om de burgemeester voor te dragen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Burgemeester Kroon werd in augustus 2012 voorgedragen voor benoeming tot burgemeester van Waterland.

De gemeenteraad stuurt de aanbeveling naar de commissaris van de Koning. De commissaris adviseert de minister van BZK over de aanbeveling van de gemeenteraad. Uiteindelijk beslist de regering en draagt de burgemeester voor herbenoeming voor bij Zijne Majesteit de Koning. Een burgemeestersbenoeming is voor zes jaar.
 

Bron: Omroep PIM, vrijdag 16 maart 2018

 naar Marker Nieuws indexpagina