naar Marker Nieuws indexpagina
Verleende omgevingsvergunning Kruisbaakweg 1
bouwen van een pin- en toiletgebouw
 Bestek tekening Kruisbaakweg 1 ('PPP'-gebouw) 
Onderstaande info komt uit de notulen van de Monumenten- en Welstandscommissie van maandag 19 februari 2018

Bron: Gemeente Waterland, donderdag 15 maart 2018

 naar Marker Nieuws indexpagina