naar Marker Nieuws indexpagina
Dijkversterking Marken: Woningen krijgen bouwkundige opname
Woningen die in de invloedssfeer van de werkzaamheden staan, krijgen in maart of april een bouwkundige opname
 
Rijkswaterstaat start in 2020 met de dijkversterking op Marken. Woningen die in de invloedssfeer van de werkzaamheden staan, krijgen in maart of april een bouwkundige opname. Rijkswaterstaat heeft hiervoor Ingenieursbureau Boorsma opdracht gegeven. Zij voeren de opnamen uit in samenwerking met Hanselman Groep. De adressen waar het om gaat, ontvangen een brief van Hanselman en Boorsma met informatie over het maken van een afspraak voor de bouwkundige opname en een enquête over de bouwgeschiedenis van de desbetreffende woning.
 
Het is voor zowel Rijkswaterstaat als omwonenden van belang vooraf een zo goed mogelijk beeld te hebben van de staat van de woningen die in de invloedssfeer van de werkzaamheden staan. Hoewel er niet van uit wordt gegaan dat er schade ontstaat tijdens de aanleg van de dijk, kan dit onverhoopt natuurlijk toch gebeuren. Door vooraf een bouwkundige opname uit te voeren kan vastgesteld worden of de schade mogelijk vooraf al bestond of dat deze door de werkzaamheden is ontstaan. Wie geen opnamerapport heeft, moet zelf voor de onderbouwing zorgen.
 
Rijkswaterstaat heeft er bovendien voor gekozen het onderzoek in een ruim gebied uit te laten voeren. De uitkomsten van deze opname neemt Rijkswaterstaat mee in de contractafspraken met de te kiezen aannemer. Over een jaar of twee zal deze aannemer, voorafgaand aan de daadwerkelijke werkzaamheden, voor de groep woningen in de directe invloedssfeer opnieuw een opname doen. Zo wordt de actuele toestand in kaart gebracht.
 
De woningen worden zowel van binnen als van buiten opgenomen. Het onderzoek zal plaatsvinden in maart en in de eerste helft van april 2018.
 
 Bovenstaande plaatjes in pdf 
 Archief pagina Rijkswaterstaat 'Dijkversterking' 

Bron: Boorsma, vrijdag 2 maart 2018

 naar Marker Nieuws indexpagina