naar Marker Nieuws indexpagina
Stemmen of laten stemmen op woensdag 21 maart 2018
voor de gemeenteraadsverkiezingen en het raadgevend referendum
U mag gaan stemmen op woensdag 21 maart 2018 als u:
  • Op de dag van de kandidaatstelling (maandag 5 februari 2018) in de basisregistratie personen in de gemeente Waterland staat ingeschreven.
  • Op de dag van de kandidaatstelling de Nederlandse nationaliteit bezit. Dit geldt ook voor n EU-burgers en niet-EU-inwoners die minimaal 5 jaar legaal in Nederland verblijven; het hebben van de Nederlandse nationaliteit is dus geen voorwaarde voor het mogen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.
  • Op de dag van de stemming 18 jaar of ouder bent en
  • Niet uitgesloten bent van het kiesrecht.
Stempas
U ontvangt uiterlijk woensdag 7 maart 2018 uw stempas. Met deze stempas kunt u in elk willekeurig stembureau in de gemeente Waterland uw stem uitbrengen. Bewaar de stempas goed, want zonder de op naam gestelde stempas kunt u niet stemmen.
 
Heeft u de stempas niet ontvangen, of bent u hem kwijt?
Als u geen stempas heeft ontvangen of niet meer kunt vinden, dan kunt u tot uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 een verzoek indienen voor een vervangende stempas. Dat kan zowel schriftelijk als mondeling.
Ook is het mogelijk om tot uiterlijk dinsdag 20 maart 2018, 12.00 uur, persoonlijk (met legitimatie) bij de afdeling Publiekszaken, Pierebaan 3 te Monnickendam, een vervangende stempas aan te vragen. Alleen met de vervangende stempas kunt u stemmen. Zonder stempas kunt u niet aan de stemming deelnemen.
 
Identiteit
Bij het uitbrengen van uw stem op woensdag 21 maart 2018 moet u een identiteitsbewijs meebrengen dat niet langer dan 5 jaar is verlopen. Het is niet mogelijk om alleen op vertoon van een identiteitsbewijs te stemmen.
In het onderstaande schema is aangegeven met welke documenten kiezers zich in het stemlokaal kunnen identificeren.

Document:

 

Uitgegeven in:

 

 

 

 

 

Nederland

Alle EU-lidstaten + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen

 

Zwitserland

             Overige landen

Paspoort

Ja

Ja

Ja

Ja / Nee (1)

Rijbewijs

Ja

Ja

Nee

Nee

Identiteitskaart

Ja

Ja

Ja

Nee

Vreemdelingendocument

Ja

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

 [1] Mits in combinatie met een in Nederland uitgegeven vreemdelingendocument zoals de gedurende de vrije termijn (periode van 3 maanden waarin een persoon in Nederland verblijft, maar nog geen verblijfsdocument heeft) aangewezen Sticker Verblijfsaantekeningen Algemeen. Bij rechtmatig verblijf na de vrije termijn kan een kiezer zich legitimeren met een verblijfsvergunning.
 
Waar kunt u in Waterland stemmen?
Een overzicht van alle stembureaus wordt, samen met de kandidatenlijsten, huis aan huis verspreid.
 
Overzicht stembureaus:
    Ned. Herv. Weeshuis, Weezenland 16, Monnickendam
    Zorgcentra Evean Swaensborch, Swaensborch 11, Monnickendam
    Openbare basisschool De Fuut, Avegaar 85, Monnickendam
    Gemeentehuis, Pierebaan 3, Monnickendam
    Sociaal Cultureel Centrum De Bolder, t Spil 1, Monnickendam
    Karmac Bibliotheek, t Spil 19, Monnickendam
    Het Hart van Katwoude, Hoogedijk 27, Katwoude
    Dorpshuis Het Trefpunt, Kerkbuurt 90, Marken
    Karmac Bibliotheek, Leeteinde 16, Broek in Waterland
    Wijksteunpunt Broek in Waterland, De Draai 33, Broek in Waterland
    OBS De Overhaal, Zuiderwouder Dorpsstraat 41, Zuiderwoude
    Dorpshuis Ilpendam, Kerkstraat 1, Ilpendam
    Dorpshuis De Nieuwe Boet, Kanaaldijk 33 (Boetplein), Watergang
 
Iemand anders voor u laten stemmen (volmacht)
Kunt u zelf niet stemmen? Dan is het mogelijk om een andere kiesgerechtigde namens u te laten stemmen. De gemachtigde mag alleen voor u stemmen gelijktijdig met het uitbrengen van zijn/haar eigen stem. Let op: de gemachtigde moet bij het stemmen uw geldige legitimatiebewijs (of een kopie ervan) kunnen tonen. Er zijn twee vormen van volmacht:
  •     De volmacht die u zelf kunt regelen. Men noemt dit onderhandse volmacht.
  •     De schriftelijke aangevraagde volmacht tot uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 aan te vragen.
1. Onderhandse volmacht
U kunt een onderhandse volmacht verstrekken aan een andere kiesgerechtigde die ook in de gemeente Waterland zijn/haar stem uit moet brengen. U kunt deze volmacht zelf regelen. Op de achterzijde van uw stempas vindt u het volmachtbewijs. Vul allereerst zelf in wie u machtigt en zet uw handtekening. Laat de persoon die u machtigt ook zijn handtekening zetten op het volmachtbewijs. Geef de gemachtigde uw niet langer dan 5 jaar verlopen identiteitsbewijs (of een kopie ervan) mee. Uw gemachtigde moet dit bij het stembureau overleggen.
 
2. Schriftelijk aangevraagde volmacht
Met een schriftelijk aangevraagde volmacht kunt  u aan een andere kiesgerechtigde die ook in de gemeente Waterland zijn/haar stem uit moet brengen, een schriftelijke volmacht invullen.
Voor het stemmen per schriftelijke volmacht kunt u het aanvraagformulier om bij volmacht te stemmen downloaden of telefonisch aanvragen bij de afdeling Publiekszaken, bureau Verkiezingen (0299) 658 585.
 
Meld op het formulier de naam, geboortedatum en adres van de persoon die u machtigt. Laat de gemachtigde zelf op het formulier verklaren dat hij bereid is als gemachtigde op te treden. Onderteken beiden het formulier. Dit formulier moet uiterlijk 16 maart 2018 bij de afdeling Publiekszaken binnen zijn. Wanneer het verzoek wordt ingewilligd, ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
 
Let op: Hebt u een volmacht aan iemand anders gegeven? Dan kunt u de volmacht niet meer intrekken. U mag nu niet zelf meer gaan stemmen. (Het is strafbaar om te komen stemmen als u iemand anders al hebt gemachtigd.)
 
Elders in Nederland uw stem uitbrengen voor het raadgevend referendum (kiezerspas)
Met de kiezerspas kunt u als kiesgerechtigde stemmen in elk willekeurig stembureau in het hele land. Een kiezerspas vraagt u uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 aan. Voor het stemmen met een kiezerspas kunt u het aanvraagformulier telefonisch aanvragen bij de afdeling Publiekszaken, bureau Verkiezingen (0299) 658 585. U kunt de aanvraag al doen vrdat u de stempas heeft ontvangen. Heeft u al een stempas in huis, dan moet u deze met het verzoek meesturen. U kunt ook tot uiterlijk dinsdag 20 maart 2018, 12.00 uur, aan de balie van de afdeling Publiekzaken persoonlijk een kiezerspas aanvragen. Neemt u wel uw stempas mee!
Stempas voor gemeenteraad (paarse stempas): Stempas voor referendum (gele stempas):

Bron: Gemeente Waterland, donderdag 1 maart 2018

 naar Marker Nieuws indexpagina