naar Marker Nieuws indexpagina
Problemen met hoogte erfafscheiding op Marken
 
In de Besluitenlijst week 6 van college van Burgemeester & Wethouders van Waterland stond onderstaande opmerking:
 
Besluit last onder dwangsom adres XXXXX
 
Besloten wordt:
 
Voor te stellen een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaren van adres XXXXX op Marken inhoudende:
 
 i. Binnen een termijn van acht weken na de verzenddatum van het besluit, de erfafscheiding gelegen aan de achterzijde op de grens van de percelen, plaatselijk bekend als XXXXX te Marken te verwijderen en verwijderd te houden of deze te verlagen tot de toegestane vergunningsvrije hoogte van 1 meter en op deze hoogte te houden, onder een dwangsom van 2.000,-- ineens.
 
Info komt uit 'raadsinformatie' ingekomen stukken week 7, 16 februari 2018

Bron: PepProductions, zaterdag 17 februari 2018

 naar Marker Nieuws indexpagina