naar Marker Nieuws indexpagina
Dijkversterking Marken biedt ruimte voor aanvullende wensen
 
De Dijkversterking Marken gaat om het ontwerpen van een dijk die Marken voor nog eens minstens 50 jaar veilig houdt en past bij het unieke karakter van het eiland. Daarom biedt het ontwerp naast alle technische eisen ook ruimte voor aanvullende wensen vanuit de omgeving.
 
Om richting te geven aan alle eisen en wensen biedt het Kader Ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Waterland een aantal uitgangspunten. Bijvoorbeeld een smalle ‘kruin’ (de top van de dijk) met een steil talud. Maar ook een ontwerp waarin de karakteristieke knikken weer terugkomen. Gras aan de binnenkant en steen aan de buitenkant zorgen voor een dijk die tegen een stootje kan, makkelijk te onderhouden is en er bovendien mooi uitziet. Ook houdt het Kader zoveel mogelijk rekening met wensen van omwonenden en andere belanghebbenden, zoals een wandelpad op de kruin, het herstel van bestaande voorzieningen en kansen op het gebied van natuur, recreatie en cultuurhistorie.
 
Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Dijkversterking Marken 'februari 2018'
 Archief pagina Rijkswaterstaat 'Dijkversterking' 

Bron: Rijkswaterstaat, donderdag 1 februari 2018

 naar Marker Nieuws indexpagina