naar Marker Nieuws indexpagina
Grote belangstelling voor informatieavond Dijkversterking Marken
 
Ondanks het slechte weer met flinke regen en wind lieten ruim 110 bezoekers zich op maandag 15 januari 2018 in dorpshuis Het Trefpunt bijpraten over het project Dijkversterking Marken tijdens een informatieavond.
 
In een plenaire presentatie belichtte projectmanager André Sluiter kort de ambities van het project en schetste hij op hoofdlijnen het proces richting de uitvoeringsfase.
 
Ambities
Marken duurzaam veilig is de eerste ambitie in een rijtje van 3. 'Duurzaam in de zin van een periode van minstens 50 jaar, maar ook duurzaam als in hergebruik van materialen en de methode van aanleg', vertelt Sluiter. 'Samen voor veilig is de tweede ambitie. De nadruk ligt daarbij vooral op het streven naar een dijkversterking die zo breed mogelijk wordt gedragen door alle inwoners van Marken. De derde ambitie, mooi en maatwerk, betekent dat Rijkswaterstaat in de planuitwerking zoveel mogelijk rekening houdt met een dijk die past bij het unieke karakter van Marken. Daarnaast wordt bekeken hoe we kansen op het gebied van recreatie, toerisme en natuur kunnen inpassen. We kijken dus niet alleen naar de opgave rond waterveiligheid, maar ook naar andere aspecten.'
 
Richting uitvoering
Het jaar 2018 staat vooral in het teken van de planuitwerking. André Sluiter: 'Het streven is om in september het ontwerp-projectplan waterwet en het MER afgerond te hebben. Daarna krijgt het publiek gelegenheid om daarop te reageren via een zienswijze.' Om deze gang van zaken nader toe te lichten organiseert Rijkswaterstaat rond die tijd een nieuwe bewonersavond. Op die avond is het ook mogelijk om ter plekke een zienswijze in te dienen.
 
Sluiter benadrukt dat de uitvoering van het project kan starten zodra het projectplan definitief is goedgekeurd. Tot die tijd wordt zowel achter de schermen als in het veld gewerkt aan grondonderzoek, bouwkundige onderzoeken aan woningen en opstallen, de contractvoorbereiding en de aanbesteding voor het vinden van een aannemer die de realisatie zal uitvoeren.
 
Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Dijkversterking Marken 'februari 2018'
 Archief pagina Rijkswaterstaat 'Dijkversterking' 

Bron: Rijkswaterstaat, donderdag 1 februari 2018

 naar Marker Nieuws indexpagina