naar Marker Nieuws indexpagina
Nota Uiterlijke Bouwwerken gemeente Waterland 2018
voorheen welstandsnota
 
Waterland is beroemd vanwege het groene landschap met daarin het mooie stadje Monnickendam en de schilderachtige dorpen. Om hier zorgvuldig mee om te gaan en deze schoonheid te bewaren voor latere generaties voert de gemeente welstandsbeleid. Tegelijk vragen de klimaatverandering en de benodigde energietransitie om aanpassing van de gebouwde omgeving. Zonnepanelen, warmtepompen en isolatie zullen moeten zorgen voor verduurzaming van onze gebouwen, zonder te veel schade aan te richten aan ons erfgoed.

Deze Nota uiterlijk bouwwerken Waterland 2018 is nadrukkelijk een uitnodiging aan onze inwoners en andere initiatiefnemers om met de gemeente in gesprek te gaan over de manier waarop veranderingen aan bouwwerken of nieuwbouw passend zijn in Waterland. Ik hoop dat deze nota handvatten biedt bij de verduurzaming van onze gemeente, zonder aan kwaliteit in te boeten.
 
 Nota Uiterlijke Bouwwerken  (versie 23 januari 2018)
Info komt uit 'raadsinformatie' ingekomen stukken week 4, 26 januari 2018

Bron: Gemeente Waterland, donderdag 25 januari 2018

 naar Marker Nieuws indexpagina