naar Marker Nieuws indexpagina
Afval inzamelschema's Marken
Deze grijze zakken worden pas dinsdag 23 januari opgehaald
 
De redactie heeft de indruk gekregen, dat er op Marken nog veel onduidelijk bestaat over de (nieuwe) afvalinzameling, daar er op bepaalde plaats 'restafval' (grijze zakken) vandaag werd aangeboden in de 'zakkenwijk' op Marken, terwijl 'PMD' op het programma stond.
Dit restafval blijft dus nog een week liggen en wordt dinsdag 23 januari opgehaald.
 
Vanaf 2018 wordt er in de 'zakkenwijk' om de week restafval (even weken) en PMD afval (oneven weken) opgehaald. De schema's van de gemeente Waterland zijn wat onduidelijk en daarom heeft de redactie schema's voor alleen Marken samengesteld (zie onder).
 
containers in de 'zakkenwijk'
Ook in de 'zakkenwijk' op Marken kunt u containers bestellen bij de gemeente Waterland. Deze containers kunt u aanbieden op dezelfde plaats waar u ook de huisvuil zakken kunt aanbieden. In het schema staan deze data vermeld met 'Restafval containers' of 'PMD containers'.
 
     
 
Meer informatie:
Informatie over afvalinzameling op de website van Remondis
Informatie over afvalinzameling op de website van de Gemeente Waterland
of
www.mijnafvalwijzer.nl
www.Afvalscheidingswijzer.nl
 
Deze grijze zakken worden pas dinsdag 23 januari opgehaald
Deze grijze zakken worden pas dinsdag 23 januari opgehaald
Onderstaand de afval-inzamelschema's 2018 voor Marken:
(als u op het betreffende schema klikt, kunt u het gehele jaarrooster 2018 openen / downloaden in pdf)

Bron: PepProductions, dinsdag 16 januari 2018

 naar Marker Nieuws indexpagina