naar Marker Nieuws indexpagina
Nieuwjaars toespraak burgemeester Luzette Wagenaar-Kroon
Tekst van de toespraak tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie op maandag 8 januari 2018
 

Van harte welkom beste mensen,  inwoners van Waterland en relaties en vrienden. Het jaar 2017 is al ruim een week geschiedenis. Voor sommigen een jaar om een strik of een gouden randje omheen te leggen, maar voor sommigen een jaar waarin droevige gebeurtenissen voor altijd een littekens hebben achter gelaten.

Een aantal van u heeft via mij van Zijne Majesteit de Koning een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen en u bent vanavond onze speciale gast. De heer Gerritsen,  mevrouw Rous-Limburg, mevrouw Van de Graaf- Ploeger, mevrouw Van der Lee, de heer Schipper, mevrouw Schoon-Klok, de heer Claus, de heer Van Geldorp, de heer De Widt, de heer Schröder en sinds zondag ook de heer Knip. En ook als speciale gast wil ik verwelkomen de genomineerden voor ondernemer van het jaar van Waterland, Cor en Gideon Roos, Wiebe Willig en Ondernemer van het jaar Willem Slot. En ik vraag ook even aandacht voor onze talenten Michel en Ilse die de avond muzikaal omlijsten. U mag straks nog even van ze genieten.

Ik wil met u even terugkijken op het afgelopen jaar. Een jaar waarin Waterland duurzamer is geworden, bijvoorbeeld met laadpalen, oranje afvalbakken voor meer scheiding van afval, zonnepanelen en een extra watertappunt.

We zijn ook op sociaal gebied een nieuw pad ingeslagen; waar de medewerkers die voorheen bij de sociale werkvoorziening de Baanstede in dienst waren nu in gemeentedienst zijn, in de schoonmaak en de groenvoorziening. Een aantal ondernemingen in onze gemeente was ons al op voor en dit aantal groeit nog steeds.
Er werden woningbouwprojecten opgestart, zoals in Watergang, Ilpendam en op Marken. En in Monnickendam leidt de vraag naar een tweede hockeyveld wellicht tot een maatwerkoplossing die voor veel verenigingen een vooruitgang kan betekenen.

Burgerparticipatie is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Zo werd een dorpsplein in Ilpendam compleet gerenoveerd, de dijkversterkingen bij Uitdam en op Marken worden met en door onze inwoners uitgewerkt, duurzaamheidsinitiatieven met collectieve inkoop van zonnepanelen in Broek, een startgroep voor de aanleg van glasvezel in onze gemeente. Soms leiden burgerinitiatieven tot bijzondere situaties, zoals bij de onderdoorgang in Broek. Want wellicht moet daar voor het prachtige initiatief de dit jaar geopende brandweerkazerne weer verplaatst worden.

Onze ambtelijke organisatie werkt naast de dag-dagelijkse werkzaamheden ook aan het verbeteren van contacten met u. We stimuleren onze medewerkers om ook eens buiten de lijntjes te kleuren zonder daarbij buiten de wet om te gaan, maar om meer maatwerk te kunnen bieden. Ik meen dat het afgelopen jaar meer bewonersavonden zijn georganiseerd dan ooit tevoren.

Het komende jaar vinden op 21 maart de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In dat kader worden ook debatavonden georganiseerd en proberen we ook jongeren te betrekken bij onze democratie. Zij zijn immers de toekomst en willen daar ook graag over meepraten. Laat vooral aan onze politieke partijen weten welke belangrijke thema’s u voor de toekomst ziet.

Ik signaleer ook dat meer en meer mensen de politiek en onze collegeleden weten te vinden. Soms voor een algemeen belang, maar een eigen belang kan daarin net zo gewichtig zijn.

En als ik dan vanuit de kant van de inwoner kijk en u de basale vraag stel wat u verwacht van uw contact met onze medewerkers, bestuurders en raadsleden, dan luidt steevast het antwoord: “Ik wil gehoord worden, ik wil dat er aandacht komt voor mijn zaak.”
Aandacht voor een zorgsituatie waarin maatwerk over het hoofd wordt gezien, aandacht voor uw bouwwensen. U wilt dat er positieve aandacht is, dat er geluisterd wordt. Maar daarnaast speelt ook waardering een rol, voor uw plannen, voor uw inzet.
Aandacht en Waardering vormen een ideale combinatie voor een goed functionerende samenleving.

Ik heb ooit jaren geleden een Facebook account geopend, met maar één doel: Ik hoopte daar positieve informatie te krijgen over mijn zwager die zwaar leed aan hersentumoren. Dat positieve nieuws is helaas nooit gekomen. Toen hij insliep is mijn account ook slapend geworden.
Laatst kreeg ik de vraag waarom ik niet actief op Facebook ben. Ik zeg u heel eerlijk dat ik deze niet activeer vanwege de negatieve berichten en vooral de eenzijdigheid daarvan die daarop soms de ronde doen. Over de gemeente, of nog erger in mijn ogen, tegen individuele personen die daar werken. Onze ambtenaren of dagelijkse bestuurders of raadsleden.

Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de kademuur in Monnickendam. Daar waar wij ons extra inzetten om iedereen goed geďnformeerd te houden, lijkt het erop alsof zelfs hoge waterstanden en weersinvloeden verwijtbaar zijn. Of de ontwikkelingen op het Galgeriet, waarvan iedereen het hoofddoel, meer woningbouw ondersteund, maar waarbij elke stap zwaar bekritiseerd wordt. Of extra oranje bakken, die overigens ook geweigerd mochten worden.

Tegen negatieve aandacht is haast niet op te werken. Het is zelfs een deel van de reden geweest dat een wethouder dit jaar is opgestapt.  Ik weet het, in de politiek moet je tegen een duwtje en een flinke stoot kunnen, maar onze ambtenaren voelen het ook. Het raakt ze behoorlijk.

Ik zeg dit niet om het vingertje op te willen steken naar u, want ik ben een heel groot voorstander van vrijheid van meningsuiting en ik weet dat in deze zaal juist heel veel mensen zijn verzameld die juist de andere kant vertolken. Toch wil ik ook op u een beroep doen, om te helpen als bruggenbouwer. Want u en ik weten dat niemand gestimuleerd  raakt door schoppen en schelden. En juist ook de sociale media is daar soms te veel een belichaming van geworden.

Recentelijk las ik in de Volkskrant een artikel over onderwerpen waar u en ik echt wel klaar mee zijn. Daarin werd onder andere de Pietendiscussie genoemd, genderneutraliteit, (ik voeg daar ook maar even de discussie Eurlings aan toe) maar ook het feit dat men twitter en facebook als nieuws in oneliners beschouwd.  Maar vooral sprak daaruit dat er behoefte bestaat aan nieuws gebracht door journalisten die hun vak verstaan. Nieuws met achtergronden en feiten en niet slechts boze meningen.

U bent hier als ondernemers, als lid van een sport- of cultuurvereniging of van een maatschappelijke organisatie, als collega-overheden,  als kernraadvertegenwoordiger of als betrokken en nieuwsgierige inwoner. U doet er toe.

Ik wil u oproepen om ons te helpen, als bruggenbouwer in de nieuwe uitdagingen waar we als gemeente voor gesteld worden. Of we het dan hebben over kernenbeleid, herinrichtingen van straatwerk, collectieve initiatieven in duurzaamheid of een prachtig project als het Galgeriet.  We kunnen de toekomst eenvoudig niet zonder u. Maar we willen u niet roepend langs de zijlijn, maar als teamspeler. Een groot Brits leider daagde zijn bevolking uit met de woorden:  Pick up the mantle of change, for this is your time….

Wij willen een gemeente zijn waar álle meningen tellen, waar we u actief kunnen betrekken bij onze plannen en projecten. Een gemeenschap waarin we aandacht voor elkaar hebben en ook onze waardering naar elkaar willen uitspreken. Want positieve aandacht en waardering zijn ingrediënten voor een geslaagde samenleving. Doet u mee? 

 

Bron: Gemeente Waterland, dinsdag 9 januari 2018

 naar Marker Nieuws indexpagina