naar Marker Nieuws indexpagina
Sportvereniging Marken en trainer uit elkaar
 
Het bestuur en de trainer van de A-selectie van Sportvereniging Marken, Tijs Schipper, hebben in goed onderling overleg besloten om, met ingang van woensdag 3 januari 2018, het één jarig contract van de trainer vroegtijdig te beëindigen.
 
Zowel het bestuur alsmede de hoofdtrainer betreuren deze situatie, waarin er geen winnaars zijn, ten zeerste.
 
Met het uit elkaar gaan wil het bestuur bereiken dat de rust in de selectie terugkeert en dat de spelers zich voor de volle honderd procent gaan toeleggen op hun meest geliefde vrijetijdsbesteding: het voetballen.
 
Het seizoen zal worden afgemaakt door een interim trainer, welke nog moet worden aangesteld.
 

Bron: Sportvereniging Marken, maandag 8 januari 2018

 naar Marker Nieuws indexpagina